SUROVEC, Daniel. Patrová budova [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70757. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO