OKÁNIK, Michal. Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jakub Sobek.
Uložit do Citace PRO