ŠÍN, Kamil. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70768. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Kalousek.

Uložit do Citace PRO