ZUBKOVA, Ekaterina. Posouzení vlivu uzavíracích nátěrů a lakovaných povrchů na trvanlivost betonových výrobků [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70779. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Adam Hubáček.
Uložit do Citace PRO