SAKÁČOVÁ, Monika. Studie variant odkanalizování obce Crhov [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70783. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.

Uložit do Citace PRO