ONDERKA, David. Vybrané části stavebně technologické projektu bytového domu v Hejčíně, Olomouc [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.

Uložit do Citace PRO