PETR, Martin. Výstavní galerie v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70799. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Sylva Bantová.

Uložit do Citace PRO