REJNART, Michal. Statické řešení kostela v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70800. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO