KOPECKÁ, Denisa. Rekonstrukce železniční stanice Lipová Lázně [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70804. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.

Uložit do Citace PRO