PLAČKOVÁ, Markéta. Ocelová konstrukce hangáru [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70811. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO