POBUCKÝ, Petr. Jezdecký areál Skalka [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70819. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Kacálek.
Uložit do Citace PRO