VOJTEK, Ondřej. Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatině [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70820. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO