MOTL, Vojtěch. Návrh řešení sil. I/42 – VMO v Brně v úseku MÚK Hlinky – MÚK Velodrom [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70828. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO