HALAŠTOVÁ, Tereza. Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Štěpánka Boušková.
Uložit do Citace PRO