ŘEZNÍK, Jindřich. Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miroslav Špano.
Uložit do Citace PRO