RODKOVÁ, Daniela. Energeticko-ekonomické hodnocení, a optimalizace, rodinného domu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Pavel Adam.
Uložit do Citace PRO