LORENC, Václav. Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.

Uložit do Citace PRO