BUDÍNSKÁ, Lucie. Možnosti reklamy firmy na veletrzích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO