ROBOTKA, David. Administrativní centrum [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70842. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Pilgr.
Uložit do Citace PRO