TOMÁNEK, Jan. Analýza transportu vzdušné vlhkosti v obalových konstrukcích budov [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70858. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Antonín Žák.
Uložit do Citace PRO