RYTÍŘ, Jan. Design automatické sekačky na trávu [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.

Uložit do Citace PRO