KOMÁRKOVÁ, Markéta. Vliv základní agrotechniky na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Ivana Kameníčková.
Uložit do Citace PRO