MOSLER, Štěpán. Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70879. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO