HUDLÍKOVÁ, Iva. Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7088. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.
Uložit do Citace PRO