ČECHOVÁ, Jitka. Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/709. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Breinek.
Uložit do Citace PRO