JANČÍKOVÁ, Kateřina. Způsoby kompenzace za práci top manažerů. In: Workshop specifického výzkumu 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017, s. 123-131 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-5598-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70900
Uložit do Citace PRO