ŠEBESTOVÁ, Monika. Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem. In: Workshop specifického výzkumu 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017, s. 132-140 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5598-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70901

Uložit do Citace PRO