BRAUNER, Roman. Návrh nových způsobů řízení firemních benefitů. In: Workshop specifického výzkumu 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017, s. 141-151 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5598-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70902

Uložit do Citace PRO