LIBICH, Jiří, Josef MÁCA, Jiří VONDRÁK, Ondřej ČECH a Marie SEDLAŘÍKOVÁ. Supercapacitors: Properties and applications. Journal of Energy Storage [online]. Elsevier, 2018, 2018(17), 224-227 [cit. 2021-04-23]. ISSN 2352-152X. Dostupné z: doi:10.1016/j.est.2018.03.012
Uložit do Citace PRO