ŠPAČEK, Ondřej. Návrh informačního systému pro kulturní klub s restaurací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70964. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO