ČEREMETOVÁ, Erika. Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jaroslav Jonák.

Uložit do Citace PRO