PORT, Martin. Modelování elektromagnetického pole ve tkáni [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.

Uložit do Citace PRO