VACULÍK, Lukáš. Marketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7114. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Světlík.

Uložit do Citace PRO