GRUNTOVÁ, Andrea. Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO