ŠTRAUS, Pavel. Zvuková karta pro PC s obvodem FPGA [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.
Uložit do Citace PRO