VANÍČEK, Jakub. Měření relativní variance optické intenzity [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7124. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lucie Hudcová.
Uložit do Citace PRO