ČERNOCH, Josef. Pásový dopravník [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/713. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO