ZELINKOVÁ, Lenka. Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7138. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO