SMĚLÍK, Martin. Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7141. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Dřínovský.
Uložit do Citace PRO