JANDÁK, Antonín. Úvěrování fyzických osob neúčelovými úvěry a půjčkami od bankovních a nebankovních subjektů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71476. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO