HRDINA, Michal. Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO