PREDAJŇA, Martin. Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7148. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Stanislav Hanus.
Uložit do Citace PRO