KUPAROWITZ, Tomáš. Robotický fotbal v RDS [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/715. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.
Uložit do Citace PRO