RÉBL, Miroslav. Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Fedra.
Uložit do Citace PRO