ŘÍHA, Jan. Systémy pro synchronizaci souborů a adresářů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71513. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Pfeifer.
Uložit do Citace PRO