JAŠŠO, Kamil. Vizuální navigace vozidla [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71516. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.
Uložit do Citace PRO