STROUHAL, Martin. Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71530. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Vítek.
Uložit do Citace PRO