KOVÁRNÍK, František. Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7155. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO