JAKUBÍČEK, Michal. Návrh zabezpečení systému dálkového měření kvality dodávky elektrické energie [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/71574. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.
Uložit do Citace PRO