SZAJKÓ, Juraj. Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7158. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO